Generelle konsepter

Geovekst Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6

Viser treff 1 - 11 av 11Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige. Spesialvariant for ledning som ikke inneholder identifikasjon siden identifikasjon er del av nettverkskomponent-supertypen.


IdentifikasjonPåkrevd objekttype

abstrakt objekt som bærer identifikasjon-egenskapen. Arver fra Fellesegenskaper-objekttypen og arver videre til alle objekttyper som ikke er en subtype av nettverkskomponent.


Registreringsversjon datatype

angir hvilken versjon av registreringsinstruksen som ble benyttet ved datafangst Eksempel: I et datasett kan det finnes objekter som er etablert fra ulike registreringsversjoner. For eksempel har registreringsinstruksen for objekttypen Takkant i FKB blitt endret fra SOSI/FKB-versjon 3.4 til versjon 4.0. Dersom en kommune ønsker å ajourføre Takkant for et delområde av kommunen etter FKB/SOSI-versjon 4.0, vil han etter ajourføring ha et kommunedekkende datasett der Takkant er registrert med forskjellig registreringsinstruks. I disse tilfellene kan det være nyttig å kunne skille på objektnivå hvilken registreringsversjon som er benyttet ved datafangst. Egenskapen kan benyttes til dette.


Kopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon


MålemetodeHøyde kodeliste

metode for å måle objekttypens høydeverdi


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen