FKB LedningVA

Geovekst 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 3 av 3

FKB-LedningVA 4.7 pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB LedningVA\FKB-LedningVA 4.7

1.0


FKB-LedningVA produktspesifikasjon

Spesifikasjonen gjelder for ledningsdata (kum, sluk og hydrant) innenfor VA som er synlig i terrenget (ligger på terrengoverflaten). FKB-LedningVA versjon 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Ledning versjon 4.5.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB LedningVA\FKB-LedningVA

Gyldig

4.6


FKB-LedningVA produktspesifikasjon

Spesifikasjonen gjelder for ledningsdata (kum, sluk og hydrant) innenfor VA som er synlig i terrenget (ligger på terrengoverflaten). FKB-LedningVA versjon 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Ledning versjon 4.5.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB LedningVA\FKB-LedningVA

Gyldig

4.61