Eksterne_UML-deler

Statens vegvesen 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 8 av 8

Added_Alignment pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\Eksterne_UML-deler\Added_Alignment

1.0


LandInfra_Main pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\Eksterne_UML-deler\LandInfra_Main

1.0


Nettverk og linearReferenser pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\Eksterne_UML-deler\Nettverk og linearReferenser

1.0


Plassholdere_for_Original pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\Eksterne_UML-deler\Plassholdere_for_Original

1.0


PolyfaceMesh_Main pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\Eksterne_UML-deler\PolyfaceMesh_Main

1.0


SupportingPackages pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\Eksterne_UML-deler\SupportingPackages

1.0


VU053_Metadata produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\Eksterne_UML-deler\VU053_Metadata

under arbeid

0.1


SOSI_GenerelleEgenskaper produktspesifikasjon

Pakke med generelle egenskaper fra SOSI Del 1 Generelle Typer og LandInfra

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\Eksterne_UML-deler\SOSI_GenerelleEgenskaper

Ukjent

1.0