SSB

Statistisk sentralbyrå 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 18 av 18

Boligstatistikk på rutenett produktspesifikasjon

Applikasjonsskjema for boligstatistikk på ruter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Boligstatistikk på rutenett

Gyldig

20190901


Bygningsmassestatistikk på ruter produktspesifikasjon

Applikasjonsskjema for bygningsmassestatistikk på ruter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Bygningsmassestatistikk på ruter

Gyldig

20190901


Virksomhetsstatistikk på rutenett produktspesifikasjon

Virksomhetsstatistikk på ruter

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Virksomhetsstatistikk på rutenett

Gyldig

20180315


Befolkning på rutenett produktspesifikasjon

SSB utarbeider statistikk knyttet til det offisielle rutenett for statistikk i Norge. Ved hjelp av rutenett-ID kan rutenettstatistikk knyttes til kart. Denne modellen viser befolkningsstatistikk på rutenett.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett

Erstattet

20171201


Befolkning på rutenett produktspesifikasjon

SSB utarbeider statistikk knyttet til det offisielle rutenett for statistikk i Norge. Ved hjelp av rutenett-ID kan rutenettstatistikk knyttes til kart. Denne modellen viser befolkningsstatistikk på rutenett.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Befolkning på rutenett

Gyldig

20200101


BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H1000-WFS

Gyldig

20200101-H


BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H250-WFS

Gyldig

20200101-H


BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BefolkningPåRutenett-20200101-H5000-WFS

Gyldig

20200101-H


BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS produktspesifikasjon

Datamodell for Boligstatistikk på rutenett årganger 2015-2029 1000m WFS

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H1000-WFS

Gyldig

20190901-H


BoligerPåRutenett-20190901-H250-WFS produktspesifikasjon

Datamodell for Boligstatistikk på rutenett årganger 2015-2029 250m WFS

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H250-WFS

Gyldig

20190901-H


BoligerPåRutenett-20190901-H5000-WFS produktspesifikasjon

Datamodell for Boligstatistikk på rutenett årganger 2015-2029 5000m WFS

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\BoligerPåRutenett-20190901-H5000-WFS

Gyldig

20190901-H


Sentrumssoner produktspesifikasjon

Applikasjonsskjema for Tettsteder og Sentrumssoner

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Sentrumssoner

Gyldig

20171101


Statistisk rutenett produktspesifikasjon

SSB har definert rutenett for bruk av offisiell statistikk. Ved hjelp av rutenett-ID kan rutenettstatistikk knyttes til kart. Rutenettstatistikken er lagt ut som kommaseparerte filer og kan knyttes til rutenett med ruter på 250x250m, 1 x 1 km og 5 x 5 km

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Statistisk rutenett

Erstattet

20171215


Statistisk rutenett produktspesifikasjon

SSB har definert rutenett for bruk av offisiell statistikk. Ved hjelp av rutenett-ID kan rutenettstatistikk knyttes til kart. Rutenettstatistikken er lagt ut som kommaseparerte filer og kan knyttes til rutenett med ruter på 250x250m, 1 x 1 km og 5 x 5 km

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Statistisk rutenett

Gyldig

20190620


Arealbruk produktspesifikasjon

Modell for å beskrive arealbruksdatasettet SsbArealbruk

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk

Erstattet

20170115


Arealbruk produktspesifikasjon

Modell for å beskrive arealbruksdatasettet SsbArealbruk

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk

Gyldig

20170515


Arealbruk produktspesifikasjon

Datamodell for å beskrive arealbruksdatasettet SsbArealbruk

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk

Gyldig

20230701


Tettsteder produktspesifikasjon

Applikasjonsskjema for Tettsteder og Sentrumssoner

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Tettsteder

Gyldig

20171101