Pakke2

Geovekst Erstattet 4.6

pakke

Beskrivelse: Underinndeling av elementer i Bygningsmessige anlegg

Viser treff 1 - 14 av 14

Pipe objekttype

frittstående rørformete innretninger for transport av avgasser


Pipekant objekttype

avgrensning av pipe


Smørebukk objekttype

innretninger for stell av kjøretøyer


KloakkrenseanleggGrense objekttype

avgrensning av kloakkrenseanlegg


Tårnkant objekttype

avgrensning av tårn


Tank objekttype

lukkede kar for oppbevaring av gass eller væsker som ikke er registrert som bygning


Tankkant objekttype

avgrensning av tank


Tårn objekttype

høy bygningsmessig konstruksjon hvor høyden er stor i forhold til bygningens areal i grunnplanet Merknad: Omfatter alle tårn med unntak av de tårn som har en mer spesifisert beskrivelse- som f.eks Silo og tank. Eksempel: Måletårn og stupetårn


Silokant objekttype

avgrensning av silo


Silo objekttype

lagringsbygg for fôr og korn som ikke er registrert som bygning i Matrikkelen Merknad: Store silobygg vil normalt være registrert som bygning.