Skyteanlegg og skytebaner - Det frivillige Skyttervesen

Kartverket gyldig 20190301

produktspesifikasjon

Beskrivelse: datamodell som beskriver skyteanlegg og skytebaner i register hos Det frivillige Skyttervesen.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/SkyteanleggDFS/20190301

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_245D4E51_D01F_4fee_83C1_6E8014D46F8F

Viser treff 1 - 15 av 15

Skyteanlegg objekttype

skyteanlegg i register hos Det frivillige Skyttervesen


FellesegenskaperSkyteanlegg objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Skytebane objekttype

skytebane i register hos Det frivillige Skyttervesen


FellesegenskaperSkytebane objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Merknad: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er defineret i ISO19157:2013, men er en videreføring av tildligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is basedKommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.JaNei kodeliste

erstatter Boolsk True/False i produksjon av filer og tjenester