Samfunnssikkerhet

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 2 av 2

Samfunnssikkerhet-4.0 fagområdestandard

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Samfunnssikkerhet\Samfunnssikkerhet-4.0

Erstattet

4.0


Samfunnssikkerhet-4.1 fagområdestandard

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Samfunnssikkerhet\Samfunnssikkerhet-4.1

Gyldig

4.1