Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_E93095CE_BDE8_4c08_978A_8E318CBA37F7;Samfunnssikkerhet-4.0;;fagområdestandard;4.0;Erstattet;Samfunnssikkerhet-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Samfunnssikkerhet\Samfunnssikkerhet-4.0 EAPK_DB02AE17_2394_4ec2_8ED6_43A9D4480B79;Samfunnssikkerhet-4.1;;fagområdestandard;4.1;Gyldig;Samfunnssikkerhet-4.1 Utkast;SOSI Generell objektkatalog\Samfunnssikkerhet\Samfunnssikkerhet-4.1