Nødhavner

Kystverket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 3 av 3

Nødhavner-20151117 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117

Ukjent

20151117


Nødhavner produktspesifikasjon

Datasettet inneholder beskrivelse av Kystverkets forhåndsevaluerte nødhavnlokaliteter som inngår i Kystverkets beredskapsplanverk. Disse lokalitetene vurderes som de mest aktuelle stedene å anbringe fartøy i nød for å unngå eller begrense akutt forurensning.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner

Gyldig

20170501


Nødhavner produktspesifikasjon

Datasettet inneholder beskrivelse av Kystverkets forhåndsevaluerte nødhavnlokaliteter som inngår i Kystverkets beredskapsplanverk. Disse lokalitetene vurderes som de mest aktuelle stedene å anbringe fartøy i nød for å unngå eller begrense akutt forurensning.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner

Gyldig

20211201