Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_30059B5D_50DB_4230_8EB6_E8E097BF7FD2;Nødhavner-20151117;;produktspesifikasjon;20151117;Ukjent;Nødhavner-20151117;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner-20151117 EAPK_BB70737B_8F60_4fd3_8036_31DFC6AFCF1B;Nødhavner;Datasettet inneholder beskrivelse av Kystverkets forhåndsevaluerte nødhavnlokaliteter som inngår i Kystverkets beredskapsplanverk. Disse lokalitetene vurderes som de mest aktuelle stedene å anbringe fartøy i nød for å unngå eller begrense akutt forurensning.;produktspesifikasjon;20170501;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner EAPK_153E8F26_7D44_4b16_B492_620DA397B508;Nødhavner;Datasettet inneholder beskrivelse av Kystverkets forhåndsevaluerte nødhavnlokaliteter som inngår i Kystverkets beredskapsplanverk. Disse lokalitetene vurderes som de mest aktuelle stedene å anbringe fartøy i nød for å unngå eller begrense akutt forurensning.;produktspesifikasjon;20211201;Gyldig;Nødhavner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Nødhavner\Nødhavner