Bakkegeofysikk

Norges geologiske undersøkelse Utkast 1.0

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 97 av 97

Posisjonskvalitet pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bakkegeofysikk\Posisjonskvalitet

Utkast

1.0

GeovitenskapeligObservasjon objekttype

andre typer observasjoner som ikke er samlet inn via fysiske borehull <engelsk> observations collected by other features, i.e. not borehole. </engelsk>


GeovitenskapeligUndersøkelseGrense objekttype

avgrensning av et område for en geovitenskapelig undersøkelse <engelsk>boundary of geoscientific investigation</engelsk>


GeofysiskProfilLinje objekttype

streklinje hvor det langsetter linjen er utført geofysiske målingerGeofysiskMålePkt objekttype

lokalitet hvor det er utført geofysisk måling


Kvalitet objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


GeovitenskapeligUndersøkelse objekttype

geovitenskaplig undersøkelse som utføres innen for et gitt område og tidsperiode og som ofte er knyttet til et prosjekt <engelsk> soil geoscientific investigation of a given area and time period and usually with a connection to a specific project </engelsk>
GeofysiskUndersøkelse objekttype

nøkkelinformasjon om undersøkelsen
GeofysiskMåleOmr objekttype

areal med geofysiske målinger


SOSI_Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Formål datatype

mål for undersøkelsenHøyde datatype

et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate.


GeofysiskDokument datatype

dokument(er) tilhørende geotekniske undersøkelsesområder og borehull <engelsk>accompanying documents to geotechnical investigation areas and boreholes</engelsk>


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Link datatype

referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm


EksternIdentifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.
GEOF_DokumentType kodeliste

Type dokument. Feks. GeoReport, Profil
GEOF_DokumentType_eng kodeliste

Type dokument. Feks. GeoReport, ProfilGEOF_InnholdType_eng kodeliste

Type dokumentformat, feks. Image/png, pdf


GEOF_InnholdType kodeliste

Type dokumentformat, feks. Image/png, pdf