Foreslåtte naturvernområder

Miljødirektoratet Gyldig 2.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Produktspesifikasjonen omfatter områder som er foreslått for vern etter naturmangfoldloven (2009) og Svalbardmiljøloven (2002)

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/Produktspesifikasjon/NatuvernomraderForeslatte/2.0

Viser treff 1 - 12 av 12
ForeslåttNaturverngrense objekttype

avgrenser et verneverdig område


ForeslåttNaturvernområde objekttype

områder foreslått for vern etter naturmangfoldloven (2009) og Svalbardmiljøloven (2002)


FellesegenskaperNaturvern objekttype

abstrakt objekt som bærer fellesegenskaper for verneobjektene (naturvernområde, naturvernpunkt, ramsarområder og restriksjonsområder).


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon. Hvis målemetode og nøyaktighet «snappes» fra eksisterende objekt (vanligvis eiendomsgrenser) – beholdes målemetode og nøyaktighet som angitt i opprinnelsesdata. Fra Eiendomsinformasjon 4.0


Verneform kodeliste

verneformer som sorterer under forskjellig lovverk og restriksjoner


VernVerneplan kodeliste

angir hva slags verneplan området tilhører