Fellesskjema og kjernemodell

Kartverket Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Om UML-modellen Kjernemodellen (visualisert med grønne bokser i diagrammene) er en informasjonsmodell som definere data og datastrukturer som er felles for alle typer ledningsnettverk. Fagspesifikke data for ledningsnettverkene er ikke med i kjernemodellen. Kjernemodellen definerer: et felles sett med objekttyper og egenskapsdata (klasser/attributter) stedfesting (beliggenhet) av nettverket hvordan nettverkskomponenter er sammenkoplet (nettverkstopologi) Objekttyper I kjernemodellen er de grunnleggende nettverkskomponenetene i et ledningsnettverk definert. I matematikken brukes nettverk synonymt med vektet graf, og inneholder to komponenter: noder kanter (også kalt lenker) er forbindelser mellom noder I ledningsnettverk er noder modellert med objekttypenavn Kopling, mens lenker er døpt Ledning. Merknader: - En Ledning er også abstrakt og supertype for fysiske ledninger, kabler, rør, og omslutningsutstyr, men dekker også abstrakte ledningsobjekter som for eksempel framføringsvei. - En Kopling kan selv ha en geografisk fysisk utforming, men i nettverket er den representert som punkt Egenskaper Identifikasjon Alle nettverkskomponenter skal ha universell unik identifikator. Kodelister Flere av attributtene i modellene er styrt av kodelister som angir lovlige verdier Stedfestingsforhold angir hvor godt objektet var synlig under stedfestingen, for eksempel åpen, delvis lukket eller lukket grøft/byggegrop. Stedfestingsårsak angir hva som er bakgrunnen for siste stedfesting av anlegget Ledningsstatus viser mulige verdier for bruksstatus for en Nettverkskomponent. Vertikalnivå forteller i hvilke vertikalplan en ledning eller kopling befinner seg Nettverkstopologi - Ledningsnettverkets sammenkopling Relasjonene tilKopling og fraKopling mellom Ledning og Kopling representerer informasjonen om nettverkstopologien. For VA-nettverk angir til- og fraKopling retningen på væskestrømmen. Relasjonene kan leses slik: En Ledning er tilkoplet 0 eller 1 Kopling (tilKobling), tilsvarende for fraKobling. En Kopling kan være tilkoplet/frakoplet ingen, 1 eller flere Ledninger.

Viser treff 1 - 7 av 7

Kopling objekttype

SOSI Ledning 4.6: Generell betegnelse på objekt som er node i et ledningsnettverk Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Abstrakt objekttype (ikke realiserbare, dvs. ikke mulig å representere et objekt med objektnavn "Kopling"), fungerer som et konteiner objekt i UML-modellen.


Nettverkskomponent objekttype

SOSI Ledning 4.6: -- definisjon mangler i SOSI Ledning 4.6-- Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Abstrakt objekttype (ikke realiserbare, dvs. ikke mulig å representere et objekt med objektnavn "Nettverkskomponent"), fungerer som et konteiner objekt i UML-modellen.


Ledning objekttype

SOSI Ledning 4.6: Generell betegnelse for langsgående objekt i et ledningsnettverk Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Abstrakt objekttype (ikke realiserbare, dvs. ikke mulig å representere et objekt med objektnavn "Ledning"), fungerer som et konteiner objekt i UML-modellen.