Mareano bunnprøver punkt

Havforskningsinstituttet Gyldig 20210601

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Bunnprøver tatt på Mareano-tokt med ikke-tauede redskaper: vanVeen Grab, Multicorer, Boxcorer og CTD.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/MareanoBunnproverPunkt/20210601

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_2B863504_AF87_4f70_BF68_F8A84DE7EC5B

Viser treff 1 - 9 av 9

BunnprøverPunkt objekttype

Mareanostasjon hvor det er tatt bunnprøver med ikke-tauede redskaper: vanVeen Grab, Multicorer, Boxcorer og CTD. -- Definition -- Mareano station where bottom samples are collected using vanVeen Grab, Multicorer, Boxcorer and CTD..


GenerelleEgenskaperStasjoner objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based