Los_VTS

Kystverket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 2 av 2

Losfaglige anbefalinger modell produktspesifikasjon

Formålet med produktspesifikasjonen for losfaglige anbefalinger er å kvalitetssikre lostjenesten i Kystverket gjennom standardisering, samt å bidra til en felles forståelse og praksis i forbindelse med utførelsen av lostjenesten.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Los_VTS\Losfaglige anbefalinger modell

Utkast

20210701


Lospliktfrie områder produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Los_VTS\Lospliktfrie områder

Ukjent

1.0