Grunnundersøkelser

Norges geologiske undersøkelse Utkast 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Applikasjonsskjema for produktspesifikasjon Grunnundersøkelser

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/grunnundersokelse/1.0

Viser treff 1 - 12 av 12

FeatureTypes pakke

Pakke for å samle sammen alle objekttypene (klasser med stereotype featureType)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnundersøkelser\FeatureTypes

Utkast

1.0


Generelle typer pakke

Pakke for å samle alle generelle typer, dvs typer som er hentet fra SOSI del 1.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnundersøkelser\Generelle typer

Utkast

1.0


Kodelister_og_datatyper pakke

Denne pakken inneholder alle kodelister og datatyper som er definert i modellen

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnundersøkelser\Kodelister_og_datatyper

Utkast

1.0


Objekttypediagram pakke

Dette er en pakke som inneholder klassediagram der objekttyper er vist fullt ut, ref SOSI UML-modelleringsregler 5.0 krav/18

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnundersøkelser\Objekttypediagram

Utkast

1.0