Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt

Havforskningsinstituttet Gyldig 20230901

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt Datasettet er en del av Marine Grunnkart i Kystsonen, og viser antall observerte objekter (større enn 5 cm) på havbunnen som er kategorisert som søppel.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/MarintSoppelVideotransekt/20230901

Viser treff 1 - 10 av 10


MarintSøppelVideotransekt objekttype

Navnet på platformen som ble brukt til videofilming.


GenerelleEgenskaperMarintSøppelVideotransekt objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based