Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_55F24D03_2ED2_4197_8F7B_ABD747A87A49;Hoveddiagram Menneskelig Påvirkning Marint Søppel Videotransekt;;diagram;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt EAID_09E5779C_EA92_48b1_8B36_1784783DD7B1;Hoveddiagram datatyper og kodelister;;diagram;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt EAID_435037C3_2C1E_4b3f_9087_5C17CABDC4CF;Pakkerealisering Menneskelig Påvirkning Marint Søppel Videotransekt - 20230901;;diagram;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt EAID_BEC63833_6663_46c0_9835_F251112BF1A7;Realisering av SOSI-objektet;;diagram;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt EAID_2993B8B2_4D61_466b_9BF6_C8944E37A1AD;Oversiktsdiagram Menneskelig Påvirkning Marint Søppel Videotransekt;;diagram;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt EAID_989399E0_FE2E_41b2_BEA6_53F1A431C428;MarintSøppelVideotransekt;Navnet på platformen som ble brukt til videofilming.;objekttype;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt EAID_C1C857A5_8994_4aee_BBD7_7C85BC455945;GenerelleEgenskaperMarintSøppelVideotransekt;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt EAID_3D0726F8_1976_4c50_8C93_965D3AB52CEF;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.;datatype;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt EAID_49BA2ADA_C621_4092_84B4_D5F3CD6DFBDF;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt EAID_C6BDCC8B_B9E2_48e8_A002_0C838D198BB1;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt EAID_3D0726F8_1976_4c50_8C93_965D3AB52CEF;lokalId;lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\Identifikasjon EAID_3D0726F8_1976_4c50_8C93_965D3AB52CEF;navnerom;navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no;egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\Identifikasjon EAID_3D0726F8_1976_4c50_8C93_965D3AB52CEF;versjonId;identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans);egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\Identifikasjon EAID_49BA2ADA_C621_4092_84B4_D5F3CD6DFBDF;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\Posisjonskvalitet EAID_989399E0_FE2E_41b2_BEA6_53F1A431C428;posisjon;sted som objektet eksisterer på. Location where the object exists ;egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\MarintSøppelVideotransekt EAID_989399E0_FE2E_41b2_BEA6_53F1A431C428;marineGrunnkartId;Unikt fortløpende id-nummer i Marine grunnkart.;egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\MarintSøppelVideotransekt EAID_989399E0_FE2E_41b2_BEA6_53F1A431C428;plattform;Fartøy som har innhentet data.;egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\MarintSøppelVideotransekt EAID_989399E0_FE2E_41b2_BEA6_53F1A431C428;region;Regionen som videotransektet er tatt i. Samsvarer med lokalitetene i Marine grunnkart.;egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\MarintSøppelVideotransekt EAID_989399E0_FE2E_41b2_BEA6_53F1A431C428;toktNummer;toktnummer ved Havforskningsinstituttet. -- Definition -- Cruise number at IMR.;egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\MarintSøppelVideotransekt EAID_989399E0_FE2E_41b2_BEA6_53F1A431C428;stasjonId;Unik Stasjons-ID for videotransektet (samsvar med navn på videofilm).;egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\MarintSøppelVideotransekt EAID_989399E0_FE2E_41b2_BEA6_53F1A431C428;lengdeTransekt;Lengde på transekt (f.eks 50 m).;egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\MarintSøppelVideotransekt EAID_989399E0_FE2E_41b2_BEA6_53F1A431C428;lengdegrad;Lengdegrad (midt lengdegrad for transektet);egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\MarintSøppelVideotransekt EAID_989399E0_FE2E_41b2_BEA6_53F1A431C428;breddegrad;Breddegrad (midt breddegrad for transektet);egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\MarintSøppelVideotransekt EAID_989399E0_FE2E_41b2_BEA6_53F1A431C428;presisjon;Presisjon (fra-til, f.eks. 10-100 m).;egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\MarintSøppelVideotransekt EAID_989399E0_FE2E_41b2_BEA6_53F1A431C428;startdato;Dato (angitt ved starten på transektet).;egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\MarintSøppelVideotransekt EAID_989399E0_FE2E_41b2_BEA6_53F1A431C428;dyp1;Dyp ved start på transekt;egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\MarintSøppelVideotransekt EAID_989399E0_FE2E_41b2_BEA6_53F1A431C428;dyp2;Dyp ved slutt på transekt.;egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\MarintSøppelVideotransekt EAID_989399E0_FE2E_41b2_BEA6_53F1A431C428;dypType;Beskriver dyp1 og dyp2 med en av tre mulige egenskaper: Dyp på midten, Gjennomsnittlig dyp, eller Start-slutt dyp.;egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\MarintSøppelVideotransekt EAID_989399E0_FE2E_41b2_BEA6_53F1A431C428;søppelDekning;Beskriver om det er observert søppel på dette videotransektet. Kan ha verdiene: Masse søppel. Søppel tilstede. Ingen søppel.;egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\MarintSøppelVideotransekt EAID_989399E0_FE2E_41b2_BEA6_53F1A431C428;søppelMengde;Verdi for totalt antall søppelobservasjoner på videotransektet (sum av de ulike kategoriene).;egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\MarintSøppelVideotransekt EAID_989399E0_FE2E_41b2_BEA6_53F1A431C428;diverseAvfall;Antall observasjoner av uidentifiserbart avfall på videotransektet. Heltall.;egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\MarintSøppelVideotransekt EAID_989399E0_FE2E_41b2_BEA6_53F1A431C428;glassKeramikk;Antall observasjoner av glass, keramikk o.l. på videotransektet. Heltall. ;egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\MarintSøppelVideotransekt EAID_989399E0_FE2E_41b2_BEA6_53F1A431C428;gummi;Antall observasjoner av gummi i videotransektet. Heltall.;egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\MarintSøppelVideotransekt EAID_989399E0_FE2E_41b2_BEA6_53F1A431C428;metall;Antall observasjoner av metall på videotransektet. Heltall.;egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\MarintSøppelVideotransekt EAID_989399E0_FE2E_41b2_BEA6_53F1A431C428;naturligeProdukter;Antall observasjoner av naturlige produkter (tøy, tre o.l.) videotransektet. Heltall.;egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\MarintSøppelVideotransekt EAID_989399E0_FE2E_41b2_BEA6_53F1A431C428;plast;Antall observasjoner av plast på videotransektet. Heltall.;egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\MarintSøppelVideotransekt EAID_989399E0_FE2E_41b2_BEA6_53F1A431C428;sanitærAvfall;Antall observasjoner av sanitært avfall på videotransektet. Heltall.;egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\MarintSøppelVideotransekt EAID_989399E0_FE2E_41b2_BEA6_53F1A431C428;marintSøppelKommentar;Beskriver mer detaljert de ulike søppelobservasjonene på videotransektet.;egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\MarintSøppelVideotransekt EAID_C1C857A5_8994_4aee_BBD7_7C85BC455945;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\GenerelleEgenskaperMarintSøppelVideotransekt EAID_C1C857A5_8994_4aee_BBD7_7C85BC455945;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\GenerelleEgenskaperMarintSøppelVideotransekt EAID_C1C857A5_8994_4aee_BBD7_7C85BC455945;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\GenerelleEgenskaperMarintSøppelVideotransekt EAID_C1C857A5_8994_4aee_BBD7_7C85BC455945;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\GenerelleEgenskaperMarintSøppelVideotransekt EAID_C1C857A5_8994_4aee_BBD7_7C85BC455945;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt\GenerelleEgenskaperMarintSøppelVideotransekt