Nasjonal hovedinndeling

Kystverket Ukjent 1.0

pakke

Beskrivelse: underkapittelet inneholder nasjons-, fylkes- og kommuneinndeling. I tillegg er det et underkapittel som beskriver forvaltningsmodell for riksgrense

Viser treff 1 - 19 av 19

Riksgrense pakke

kun tenkt forvaltning ikke formidling

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\Nasjonal hovedinndeling\Riksgrense

Ukjent

1.0


Fylkesgrense objekttype

avgrensning av fylke


Nasjon objekttype

selvstendig stat hvor landområdene, sammen med eventuelle havområder for kyststater, utgjør statens suverenitetsområde Merknad 1: Også kalt territorialområde Merknad 2: Tilsvarer NUTS 1 på internasjonalt statistisk nivå


AdministrativGrense objekttype

grense for regional eller lokal administrasjon


AdmSenter objekttype

det sted hvor sentraladminstrasjonen er lokalisert Merknad: For eksempel der ordfører eller fylkesmann sitter.


Kommunegrense objekttype

avgrensing av kommune


GrensemerkeLand objekttype

merket punkt på et grenseforløp på land


AdministrativEnhet objekttype

område hvor det utøves offentlig forvaltning på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå


AdministrativEnhetNavn datatype

offisielt navn på en kommune, et fylke eller en nasjon


AdministrativtNivå datatype

angivelse av nummer eller navn for et hierarkisk nivå


Nivånummer kodeliste

hierarkisk nivå for administrativ inndeling