Ankringsområder

Kystverket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 6 av 6

Anchorage full modell produktspesifikasjon

Includes anchorageAreas and anchoragePoints for vessels. Application: Important information for pilots and navigators for safe navigation and maritime operation. Important information in accordance with the Norwegian Planning and Building Act (plan og byggningsloven).

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder\Anchorage full modell

Utkast

20210301


Ankringsområder produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder\Ankringsområder

Utkast

20170301


Opplagsområder produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder\Opplagsområder

utkast

20160816


Ankrings- og opplagsområder produktspesifikasjon

Omfatter Ankringsområder for fartøy, opplagsområder for fartøy og områder for oppankring og opplag av offshoreinstallasjoner (riggområder). Bruksområder: Viktig informasjon knyttet til disse for loser og navigatører for sikker navigasjon og maritime operasjoner, og som arealinteresser i arealplaner etter plan og- bygningsloven. Informasjon skal kunne formidles til fartøy (ECDIS el.lign.)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder\Ankrings- og opplagsområder

Ukjent

1.0


Opplagsområder produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder\Opplagsområder

Utkast

20160816


Riggområder produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder\Riggområder

Utkast

20160804