Stoetpute

Statens vegvesen Ukjent 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 5 av 5Sikkerhetsklasse kodeliste

Angir hvilken sikkerhetsklasse støtpute er dimensjonert for. Jfr Rekkverksnormal HB N101 (231) kap 6.3.


Avledningsevne kodeliste

Støtputer deles inn i to typer etter deres evne til å fange opp og stanse eller avlede kjøretøyet ved en sidepåkjørsel. Kilde: Rekkverksnormal HB N101 (231).


ProduktnavnTypegodkjenningStoetpute kodeliste

Refererer til produktnavn og typegodkjenning (samsvarsgodkjenning) for støtputer godkjent av Statens vegvesen. Se http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt