Jordsmonn

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: jordsmonndataene fra NIJOS representerer grunnleggende informasjon om jordsmonnet og kan brukes i både nærings- og miljøsammenheng for å redusere erosjon. Nye temakart er under stadig utvikling. Bruksområder for jordsmonninformasjon inkluderer: • gjødselplanlegging og grunnlag for uttak av jordprøver • behov for, og planlegging av tiltak på spesielt utsatte arealer • vurdering av erosjonsrisiko, jordarbeidingspraksis og dyrkingsteknikk • verdisetting av jordbruksareal i forbindelse med salg, jordskifte og erstatning • behov for, og tildeling av tilskudd til endra jordarbeiding • vurdering av potensiell biologisk produksjonsevne • valg av vekster • vurdering av dyrking av sertifiserte avlinger • planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter I framtiden vil informasjon om jordsmonnet bli enda mer sentral i arealplanlegging og forvaltning. Kvaliteten på jordsmonnet er ved siden av klima den faktoren som er mest bestemmende for jordas bruksmuligheter. Det arbeides nå aktivt med å ta i bruk jordsmonndata i kombinasjon med klima- og plantedata

Viser treff 1 - 1 av 1

Jordsmonn-4.0 fagområdestandard

jordsmonn er den delen av det løse laget i jordskorpa som påvirkes av fysiske, kjemiske og biologiske prosesser betinget av faktorer som tid, klima, topografi, opphavsmateriale og levende organismer

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Jordsmonn\Jordsmonn-4.0

Tilbaketrukket

4.0