VertikalObjektKomponent

Kartverket Gyldig 20160202

objekttype

Beskrivelse: Et luftfartshinder kan bestå av ett eller flere VertikalObjektKomponent(er). Her listes egenskaper som ikke er arvet fra SOSI objekt. En VertikalObjektKomponent kan være enten en linje eller et punkt – se VertikalObjektKomponentLinje og VertikalObjektKomponentPunkt.

Viser treff 1 - 0 av 0

Lagre som: