Plandata

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 4 av 4

Kommuneplaner produktspesifikasjon

Opprettet som kopi av versjon 20160316

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\Kommuneplaner

Erstattet

20161104


Kommuneplaner produktspesifikasjon

Opprettet som kopi av versjon 20161104

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\Kommuneplaner

Erstattet

20170215


Reguleringsplaner produktspesifikasjon

Dette er en variant av reguleringsplanmodellen der alle (?) assosiasjoner unntatt topo-assosiasjoner er erstattet med attributter på klassen i "barn-enden" av opprinnelig assosiasjon. I 20151202-versjonen er det kun fremmednøklene som er lagt på "barnklassen", ingen "innpakking" av attributtene i datatype (slik det var i 20151122-versjonen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\Reguleringsplaner

Erstattet

20161104


Reguleringsplaner produktspesifikasjon

Dette er en variant av reguleringsplanmodellen der alle (?) assosiasjoner unntatt topo-assosiasjoner er erstattet med attributter på klassen i "barn-enden" av opprinnelig assosiasjon. Det er kun fremmednøklene som er lagt på "barnklassen", ingen "innpakking" av attributtene i datatype.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\Reguleringsplaner

Erstattet

20170215