Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_DAE64FB9_4628_4961_B084_C2ECEF8F3642;Kommuneplaner;Opprettet som kopi av versjon 20160316;produktspesifikasjon;20161104;Erstattet;Kommuneplaner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\Kommuneplaner EAPK_58AA43EB_B59F_434c_A169_F7F403C59C7B;Kommuneplaner;Opprettet som kopi av versjon 20161104;produktspesifikasjon;20170215;Erstattet;Kommuneplaner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\Kommuneplaner EAPK_A0D007E4_8FBD_4903_B6F0_7DCA5A51212C;Kommuneplaner;Opprettet som kopi av versjon 20170205;produktspesifikasjon;20171020;Ukjent;Kommuneplaner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\Kommuneplaner EAPK_FA7E3182_CA09_4785_AFDD_A6DF7FFEAF0E;KommuneplanGeosynk 20180701;;produktspesifikasjon;20180701;Utkast;KommuneplanGeosynk 20180701 ;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\KommuneplanGeosynk 20180701 EAPK_850109E8_79A5_408e_A883_B296878EABAE;Reguleringsplaner;"Dette er en variant av reguleringsplanmodellen der alle (?) assosiasjoner unntatt topo-assosiasjoner er erstattet med attributter på klassen i ""barn-enden"" av opprinnelig assosiasjon. I 20151202-versjonen er det kun fremmednøklene som er lagt på ""barnklassen"", ingen ""innpakking"" av attributtene i datatype (slik det var i 20151122-versjonen.";produktspesifikasjon;20161104;Erstattet;Reguleringsplaner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\Reguleringsplaner EAPK_04556E82_2D58_4592_BE34_CE13C8AE307F;Reguleringsplaner;"Dette er en variant av reguleringsplanmodellen der alle (?) assosiasjoner unntatt topo-assosiasjoner er erstattet med attributter på klassen i ""barn-enden"" av opprinnelig assosiasjon. Det er kun fremmednøklene som er lagt på ""barnklassen"", ingen ""innpakking"" av attributtene i datatype.";produktspesifikasjon;20170215;Erstattet;Reguleringsplaner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\Reguleringsplaner EAPK_673D03B5_61E2_473e_9DB8_43C7E6AB0565;Reguleringsplaner;"Dette er en variant av reguleringsplanmodellen der alle (?) assosiasjoner unntatt topo-assosiasjoner er erstattet med attributter på klassen i ""barn-enden"" av opprinnelig assosiasjon. Det er kun fremmednøklene som er lagt på ""barnklassen"", ingen ""innpakking"" av attributtene i datatype.";produktspesifikasjon;20171020;Ukjent;Reguleringsplaner;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\Reguleringsplaner EAPK_E2769288_3819_4e3f_8836_B0D89901F4E8;RegplanGeosynk 20180701;Produktspesifikasjon for Reguleringsplan, basert på fagområdestandarden Plan 4.5.2;produktspesifikasjon;20180701;Utkast;RegplanGeosynk 20180701;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\RegplanGeosynk 20180701 EAPK_482D10A1_D4A0_4191_950F_D6CD64F53CB6;RegplanforslagGeosynk 20180701;Produktspesifikasjon for Reguleringsplanforslag, basert på fagområdestandarden Plan 4.5.2;produktspesifikasjon;20180701;Utkast;RegplanforslagGeosynk 20180701;SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\RegplanforslagGeosynk 20180701