FKB-Bygning

Geovekst Erstattet 4.6

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen beskriver av alle typer bygninger, takoverbygg, beskrivende bygningslinjer (for eksempel mønelinje) samt bygningsvedheng (for eksempel veranda). Bygninger er koblet mot matrikkelsystemet med bygningsnummeret og spesifikasjonen skal inneholde alle bygninger som finnes i terrenget og/eller er registrert ferdig bygget i Matrikkelen. Bygninger som er under oppføring kan finnes i FKB-Tiltak. Spesifikasjonen er basert på en bygningsmodell i 2.5D, dvs. at det ikke er registreres/forvaltes 3D-objekterer, men kartdata der høyden på toppen av objektet er registrert og 3D-objekter kan genereres ved å prosjisere objektene ned på en terrengmodell. FKB-Bygning versjon 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Bygg versjon 4.5.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Bygning/4.6