Ankringsområder

Kystverket Gyldig 20230531

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for Ankringsområder. Områder i sjø som benyttes til å legge fartøy eller maritime installasjoner for en periode. Områdene har særlig verdi for å ivareta nyttetrafikk og maritim virksomhet, og omfatter ikke fritidsfartøy/-fritidstrafikk. For områdene er det viktig at andre bunn- eller overflateinstallasjoner som eksempelvis sjøkabler, sjøledninger, havbruks- og havvindanlegg ikke kommer i konflikt med bruken av områdene til ankring og opplag. I dette datasettet omfatter ankringsområder tre objekttyper: 1) Ankringsområder for sjøtransporten, 2) Opplagsområder for sjøtransporten, og 3) Riggområder i sjø.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Ankringsomrader/20230531

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F38AA305_F8D8_4605_84BC_60C776D1BC41