Akvakulturlokaliteter

Fiskeridirektoratet Gyldig 20210501

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 6 av 6

AkvakulturNedlagt objekttype

anlegg eller område for oppdrett av fisk, skalldyr eller alger -- Definition -- facility or area for farming fish and shellfish


FellesegenskaperAkvakultur objekttype

anlegg eller område for oppdrett av fisk, skalldyr eller alger -- Definition -- facility or area for farming fish and shellfish


Akvakulturgrense objekttype

avgrensning av anlegg eller område for oppdrett av fisk og skalldyr -- Definition -- delimitation of facility or area for farming fish and shellfish


AkvakulturFlate objekttype

anlegg eller område for oppdrett av fisk, skalldyr eller alger -- Definition -- facility or area for farming fish and shellfish


GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.


AkvakulturPunkt objekttype

anlegg eller område for oppdrett av fisk, skalldyr eller alger -- Definition -- facility or area for farming fish and shellfish