Sivilforsvarsdistrikter

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Erstattet 20160315

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs og er en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sivilforsvaret er organisert i 20 distrikter, med 22 distriktskontor. Datasettet viser distriktsinndelingen og lokaliseringen av distriktskontorene, dessuten lokalisering av sivilforsvarets skole. Distriktsinndelingen følger kommunegrenser. Enhetene er stedfestet til riktig bygning eller område med bygninger.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Sivilforsvarsdistrikter/20160315