FagmodellGrunnerverv

Statens vegvesen Ukjent 0.1

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 4 av 4ArealressursTeig objekttype

En teig er et sammenhengende areal som avgrenses av teiggrense. Merknad: Teiger skal ikke overlappe hverandre. Naboteiger skal ha delt geometri. Matrikkelenheter som består av flere areal som er sammenhengende i bare et punkt er teigdelt etter denne definisjonen. Merknad 2: Matrikkelenheten Anleggseiendom kan ha en kombinasjon av teig(er) på bakken og projeksjoner av volumer over/under bakken. Teigene på bakken registreres som Teig og ikke som Anleggsprojeksjonsflate.