ArealressursTeig

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

En teig er et sammenhengende areal som avgrenses av teiggrense. Merknad: Teiger skal ikke overlappe hverandre. Naboteiger skal ha delt geometri. Matrikkelenheter som består av flere areal som er sammenhengende i bare et punkt er teigdelt etter denne definisjonen. Merknad 2: Matrikkelenheten Anleggseiendom kan ha en kombinasjon av teig(er) på bakken og projeksjoner av volumer over/under bakken. Teigene på bakken registreres som Teig og ikke som Anleggsprojeksjonsflate.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
takstnummer CharacterString 0..1
arealtype hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning ArealressursArealtype (kodeliste) 0..1
treslag inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær ArealressursTreslag (kodeliste) 0..1
skogbonitet inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke ArealressursSkogbonitet (kodeliste) 0..1
grunnforhold inndeling etter tjukkelse, type og fordeling av jorddekket ArealressursGrunnforhold (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 0..1
ArealressursArealtype 0..1
ArealressursTreslag 0..1
ArealressursSkogbonitet 0..1
ArealressursGrunnforhold 0..1
Name Type English Description
takstnummer CharacterString
arealtype ArealressursArealtype areaType
treslag ArealressursTreslag type of wood
skogbonitet ArealressursSkogbonitet forestSiteQuality
grunnforhold ArealressursGrunnforhold groundConditions

Vis ArealressursTeig i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
ArealressursArealtype 0 ..1
ArealressursTreslag 0 ..1
ArealressursSkogbonitet 0 ..1
ArealressursGrunnforhold 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon teg ArealressursTeig 0..* FagmodellGrunnerverv
assosiasjon teiggrense ArealressursTeiggrense 0..* ArealressursTeig
assosiasjon teig ArealressursTeig 0..* ErvervetArealElement
assosiasjon teig ArealressursTeig 0..* tilhoereMatrikkelenhet Matrikkelenhet 1..*