Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_8C71F122_4450_4ba5_A06F_826AB425F289;ErvervetAreal;;pakke;1.0;Ukjent;ErvervetAreal;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGrunnerverv\ErvervetAreal EAPK_BFAA1227_74B2_4e08_BD42_6A86B4B9A746;Matrikkelenhet;;pakke;1.0;Ukjent;Matrikkelenhet;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGrunnerverv\Matrikkelenhet EAID_55C225A0_18DF_4f4c_A4ED_F166E73E5004;FagmodellGrunnerverv;;diagram;0.1;Ukjent;FagmodellGrunnerverv;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGrunnerverv EAID_880A5D8E_6677_4cfe_811A_99C958A9CEE3;FagmodellGrunnerverv kodeliste;;diagram;0.1;Ukjent;FagmodellGrunnerverv;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGrunnerverv EAID_0C3A3000_AA04_4c96_B824_82FB27B24ADC;FagmodellGrunnerverv;;objekttype;0.1;Ukjent;FagmodellGrunnerverv;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGrunnerverv EAID_42C814D2_6CC6_4330_8580_53CA389765DF;ArealressursTeiggrense;;objekttype;0.1;Ukjent;FagmodellGrunnerverv;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGrunnerverv EAID_709A6F83_D6A5_4dca_B311_6CF8B0843F6D;ArealressursTeig;En teig er et sammenhengende areal som avgrenses av teiggrense. Merknad: Teiger skal ikke overlappe hverandre. Naboteiger skal ha delt geometri. Matrikkelenheter som består av flere areal som er sammenhengende i bare et punkt er teigdelt etter denne definisjonen. Merknad 2: Matrikkelenheten Anleggseiendom kan ha en kombinasjon av teig(er) på bakken og projeksjoner av volumer over/under bakken. Teigene på bakken registreres som Teig og ikke som Anleggsprojeksjonsflate.;objekttype;0.1;Ukjent;FagmodellGrunnerverv;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGrunnerverv EAID_B89B9C30_61E5_4742_AF96_5FEE65588822;GenerelleElementer;;objekttype;0.1;Ukjent;FagmodellGrunnerverv;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGrunnerverv EAID_AAA57FA2_4D3E_4c59_A6DC_2092E14A929C;GrunnervervGenerelleElementerType;;kodeliste;0.1;Ukjent;FagmodellGrunnerverv;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGrunnerverv EAID_709A6F83_D6A5_4dca_B311_6CF8B0843F6D;takstnummer;;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGrunnerverv;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGrunnerverv\ArealressursTeig EAID_709A6F83_D6A5_4dca_B311_6CF8B0843F6D;arealtype;hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGrunnerverv;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGrunnerverv\ArealressursTeig EAID_709A6F83_D6A5_4dca_B311_6CF8B0843F6D;treslag;inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGrunnerverv;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGrunnerverv\ArealressursTeig EAID_709A6F83_D6A5_4dca_B311_6CF8B0843F6D;skogbonitet;inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGrunnerverv;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGrunnerverv\ArealressursTeig EAID_709A6F83_D6A5_4dca_B311_6CF8B0843F6D;grunnforhold;inndeling etter tjukkelse, type og fordeling av jorddekket;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGrunnerverv;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGrunnerverv\ArealressursTeig EAID_B89B9C30_61E5_4742_AF96_5FEE65588822;generelleElementerType;;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGrunnerverv;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGrunnerverv\GenerelleElementer