Arealressurs

Norsk institutt for bioøkonomi 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 3 av 3

Jordkvalitet produktspesifikasjon

Informasjonsmodellen omfatter jordbruksareal som har vært gjenstand for jordsmonnkartlegging. Jordkvalitet viser en vurdering av jordegenskaper på jordbruksareal som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Jordkvalitet er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis. Rundt halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt, med hovedvekt på Sør-Østlandet, Trøndelag og Jæren.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Jordkvalitet

Ukjent

20161212


Vernskog produktspesifikasjon

Datasettet viser grenser for skog anses som tjener til vern for annen skog eller gir vern mot naturskader fordi den står opp mot fjellet eller ut mot havet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Vernskog

Ukjent

1.0


FKB-AR5 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\FKB-AR5

Ukjent

4.02-2011-12-01