Arealressurskart AR50

Norsk institutt for bioøkonomi Erstattet 20150415

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Denne spesifikasjonen beskriver datasettet AR50 – Arealressurskart i målestokk 1:50 000, som er avledet fra FKB-AR5 – Arealressurskart i målestokk 1:5 000.