Trær

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Trær er flerårige vedaktige planter som har definert stamme og krone.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB