Kyst

Geovekst Foreslått 4.61

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI Kyst og sjø 4.0

Viser treff 1 - 6 av 6

Navigasjonsinstallasjon objekttype

objekt som hjelper sjøfarende å navigere på sjøen.


Havflate objekttype

havområde som avgrenses av Kystkontur, Kystsperre, HavElvSperre og KystkonturTekniskAnlegg


HavElvSperre objekttype

en fiktiv linje som definerer grensa mellom sjø og elv, i samme nivå som kystKontur (middel høyvann)


Skjær objekttype

generalisert punktobjekt for små øyer eller landareal


Kystkontur objekttype

grense mellom land og sjø, definert som midlere høyvannslinje.


KystkonturTekniskeAnlegg objekttype

angivelse av kystkontur der denne består av tekniske anlegg, definert som midlere høyvann