Arbeidsgiveravgiftsoner-20220101

Kartverket Utkast 20220101

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Arbeidsgiveravgiftsone er sone for avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden. Sone for arbeidsgiveravgift fastsettes av Stortinget hvert år. Plasseringen av områder i de ulike sonene har blant annet sammenheng med befolkningstetthet, sysselsetting og økonomisk vekst i hver enkelt kommune.

Navnerom: http://skjema.test.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Arbeidsgiveravgiftsoner/20220101

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D1957B5E_6E18_442b_9FBF_952AB4BBB4AB

Viser treff 1 - 5 av 5

Arbeidsgiveravgiftgrense objekttype

avgrensning av soner for arbeidsgiveravgift


Arbeidsgiveravgiftsone objekttype

sone for avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden. Sone for arbeidsgiveravgift fastsettes av Stortinget hvert år. Plasseringen av områder i de ulike sonene har blant annet sammenheng med befolkningstetthet, sysselsetting og økonomisk vekst i hver enkelt kommune.


Arbeidsgiveravgiftsonekode kodeliste

Landet er delt inn i 7 ulike soner med tilhørende differensierte avgiftssatser. Satsene i de ulike sonene varierer ut fra hvilken type næringsvirksomhet arbeidsgiver driver med.Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.