FagmodellBygninger

Statens vegvesen Ukjent 1.0

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 6 av 6

UniverseltUtformet kodeliste

Angir om det finnes universelt utformet toalett.


AvloepTil kodeliste

Angir hvor avløpet føres. (Ikke aktuelt for tørrklosset).


VedlikeholdsansvarligToalettanlegg kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


TypeToalettanlegg kodeliste

Angir hvilken type toalett det er i toalettanlegget.


PrivatAvtale kodeliste

Angir om det finnes avtale med privat eier om bruk av toalett.


EierToalettanlegg kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.