SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0

SOSI-sekretariatet (Kartverket) 4.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 1 av 1

SOSI_Assosiasjonstype kodeliste

angivelse av type assosiasjon