SOSI_Assosiasjonstype

kodeliste

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

angivelse av type assosiasjon
Navn Beskrivelse Kodeverdi
vanligAssosiasjon vanligAssosiasjon
aggregering også kalt svark aggregering aggregering
komposisjon også kalt sterk aggregering komposisjon
Verdi Navn Beskrivelse
vanligAssosiasjon
aggregering også kalt svark aggregering
komposisjon også kalt sterk aggregering
Name Type Description Code value
vanligAssosiasjon <undefined>
aggregering <undefined>
komposisjon <undefined>

Vis SOSI_Assosiasjonstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1