Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_380C919A_1483_4245_9917_FBD0BAB8D503;SOSI objektkatalogmodell;;diagram;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0 EAID_20BA5A05_8235_49c4_BC97_3CB315A6BEB9;SOSI_Assosiasjonstype;angivelse av type assosiasjon;kodeliste;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0 EAID_2808D935_5213_4597_BEA6_3C40A63EF2B8;navn;navn på objektaktalogen;egenskap;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_Objektkatalog EAID_2808D935_5213_4597_BEA6_3C40A63EF2B8;målsetting [1..*];beskrivelse av hva katalogen kan benyttes til;egenskap;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_Objektkatalog EAID_2808D935_5213_4597_BEA6_3C40A63EF2B8;fagområde [0..*];beskrivelse av de fagtema som objektaktalogen inneholder;egenskap;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_Objektkatalog EAID_2808D935_5213_4597_BEA6_3C40A63EF2B8;versjonsnummer;objektkatalogens versjonsummer;egenskap;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_Objektkatalog EAID_2808D935_5213_4597_BEA6_3C40A63EF2B8;versjonsdato;dato for versjonen;egenskap;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_Objektkatalog EAID_2808D935_5213_4597_BEA6_3C40A63EF2B8;produsent;person eller organisasjon som er ansvarlig for objektkatalogen.;egenskap;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_Objektkatalog EAID_2808D935_5213_4597_BEA6_3C40A63EF2B8;funksjoneltSpråk;;egenskap;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_Objektkatalog EAID_2B2F08AF_B1A4_4fdc_A1CD_7CA79FC04D24;verditype;verditypen til en egenskap, enten som basis type (Integer, CharacterString, predefinerte typer slik som geometri, eller brukerdefinerte datatyper og kodelister.;egenskap;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogEgenskap EAID_44D81B66_509A_4c5c_A729_31294777F9F7;objekttypenavn;navn på objekttypen;egenskap;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogObjekttype EAID_44D81B66_509A_4c5c_A729_31294777F9F7;definisjon [0..1];definisjonen på obkjekttypen;egenskap;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogObjekttype EAID_44D81B66_509A_4c5c_A729_31294777F9F7;code [0..1];kode som er unik for objekttypen Merknad: I SOSI generell objektaktalog er temakoden sammen med geometrien å oppfatte som en unik kode.;egenskap;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogObjekttype EAID_44D81B66_509A_4c5c_A729_31294777F9F7;isAbstract;beskrivelse av om objekttypen vil instansieres eller ikke. Merknad: Abstrakte objekttyper vil ikke finnes i form av instanser;egenskap;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogObjekttype EAID_44D81B66_509A_4c5c_A729_31294777F9F7;alias;alternativt navn på egenskapen;egenskap;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogObjekttype EAID_739DA7BE_57FC_4ba0_BA54_EA74B0B19534;kardinalitet;antall instanser as assosiasjoner som kan benyttes;egenskap;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogAssosiasjonsrolle EAID_739DA7BE_57FC_4ba0_BA54_EA74B0B19534;type;type assosisasjon Merknad: vanligAssosiasjon, aggregering eller komposisjon;egenskap;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogAssosiasjonsrolle EAID_739DA7BE_57FC_4ba0_BA54_EA74B0B19534;navigerbar;angir om assosiasjonen er navigerbar fra utgangspobjektet til det objektet som assosieres.;egenskap;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogAssosiasjonsrolle EAID_9A80C2D3_083F_4fa1_A530_DC0624D85547;navn;tekststreng som unikt identifiserer arveforholdet innenfor objektkatalogen;egenskap;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogArveforhold EAID_9A80C2D3_083F_4fa1_A530_DC0624D85547;beskrivelse;beskrivelse av arveforholdet i et naturlig språk;egenskap;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogArveforhold EAID_9A80C2D3_083F_4fa1_A530_DC0624D85547;unikInstans;"beskrivelse av om en objekttype kan være en subtype av flere objekttyper (multippel arv) Merknad; Initiatverdi er satt til sann, dvs at den er unik. Merknad; Multippel arv bør om mulig unngås. Dette har en rekke uheldige konsekvenser, og vil ofte gjøre modellen vanskeligere å forstå.";egenskap;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogArveforhold EAID_B8B54957_A8B2_421e_8666_6EB8C05B1E03;navn;navnet på egenskapen;egenskap;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogElement EAID_B8B54957_A8B2_421e_8666_6EB8C05B1E03;definisjon [0..1];definisjon på egenskapen;egenskap;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogElement EAID_B8B54957_A8B2_421e_8666_6EB8C05B1E03;kardinalitet;antall gangen egenskapen kan forekomme på en objekttype Merknad: Initialverdi = 1.;egenskap;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogElement EAID_C967A4BF_1020_4874_A858_7F794564E02E;signatur;formal basis for assessing the interoperability of feature definitions between applications and datasets.;egenskap;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogOperasjon EAID_C967A4BF_1020_4874_A858_7F794564E02E;formellDefinisjon;;egenskap;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0\SOSI_ObjektkatalogOperasjon EAID_2808D935_5213_4597_BEA6_3C40A63EF2B8;SOSI_Objektkatalog;katalog over fenomener og objekter i den virkelig verdren definert i form av objekttyper med tilhørende egenskaper og assosiasjoner, samt nødvendig metadata for selve katalogen;;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0 EAID_2B2F08AF_B1A4_4fdc_A1CD_7CA79FC04D24;SOSI_ObjektkatalogEgenskap;egenskaper som ikke er operasjoner eller assosisasjoner;;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0 EAID_44D81B66_509A_4c5c_A729_31294777F9F7;SOSI_ObjektkatalogObjekttype;en klasse av objekter med felles egenskaper, forholdet mot andre objekttyper og funksjoner , som inngår i objektkatalogen;;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0 EAID_739DA7BE_57FC_4ba0_BA54_EA74B0B19534;SOSI_ObjektkatalogAssosiasjonsrolle;rollen til assosiasjonen;;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0 EAID_7D25E602_A997_406f_A7FA_6A1B0EA83209;SOSI_ObjektkatalogAssosiasjon;;;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0 EAID_9A80C2D3_083F_4fa1_A530_DC0624D85547;SOSI_ObjektkatalogArveforhold;beskrivelse av spesialsiering og generalisering av objekttyper;;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0 EAID_B8B54957_A8B2_421e_8666_6EB8C05B1E03;SOSI_ObjektkatalogElement;abstrakt klasse for egenskaper som kan knyttes til objekttypen. Med egenskaper mener her også operasjoner og assosiasjoner;;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0 EAID_C967A4BF_1020_4874_A858_7F794564E02E;SOSI_ObjektkatalogOperasjon;operasjon utførte på data, ofte benyttet for å beskrive hvordan egenskaper er avledet i modellen.;;4.0;;SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) 4.0