Landbruksregister

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: landbruksregisteret er et landsdekkende register over landbrukseiendommer, bedrifter i jordbruket, eiere og brukere. Driftssenteret for hver landbrukseiendom er i Landbruksregisteret angitt med koordinater for et punkt

Viser treff 1 - 1 av 1

Landbruksregister-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen omfatter objektklassen landbrukseiendom representert med hovednummer som nøkkel og stedfestet med et punkt, samt et utvalg av egenskapene som finnes i landbruksregisteret; bl.a. grunneiendommer som tilhører landbrukseiendommen, opplysninger om arealklasser, antall bedrifter som er tilknyttet landbrukseiendommen og sum jordbruksareal i drift for de aktive bedriftene som er tilknyttet. Landbruksregisteret oppdateres kontinuerlig. Uttaksdato knyttes til objektene for å sikre at eldre data ikke blir brukt i vanvare

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Landbruksregister\Landbruksregister-4.0

Tilbaketrukket

4.0