Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_47AEC41A_340F_486a_955A_6EE0ABACC968;Landbruksregister-4.0;"spesifikasjonen omfatter objektklassen landbrukseiendom representert med hovednummer som nøkkel og stedfestet med et punkt, samt et utvalg av egenskapene som finnes i landbruksregisteret; bl.a. grunneiendommer som tilhører landbrukseiendommen, opplysninger om arealklasser, antall bedrifter som er tilknyttet landbrukseiendommen og sum jordbruksareal i drift for de aktive bedriftene som er tilknyttet. Landbruksregisteret oppdateres kontinuerlig. Uttaksdato knyttes til objektene for å sikre at eldre data ikke blir brukt i vanvare";fagområdestandard;4.0;Tilbaketrukket;Landbruksregister-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Landbruksregister\Landbruksregister-4.0 EAID_5A2DCD1F_3EE5_4a38_BB79_43781EBD91B8;Landbruksregister - avhengigheter;;diagram;;;Landbruksregister;SOSI Generell objektkatalog\Landbruksregister