Servitutter

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: i deler av landet vårt har vi fortsatt en del eiendommer hvor det ikke er fastsatt hvem som eier grunnen. I stedet vet vi f.eks. hvem som har bruksrett til skogen og hvem som har bruksrett til beitet. I mange tilfeller er det ønskelig å registrere disse servituttene med tilhørende grenser, bl.a. for å kunne tegne de ut på kart. Servitutter er en særlig begrenset rett over fremmed fast eiendom som er tillagt en annen fast eiendom eller en person. Denne standarden dekker ikke personlige servitutter. I utgangspunktet er servitutter knyttet til teiger. Servitutter er imidlertid ikke en del av Matrikkelen, og denne standarden inneholder ikke knytninger til teiger og teigrenser

Viser treff 1 - 1 av 1

Servitutter-4.0 pakke

standarden omfatter servitutter i form av råderettsbegrensninger og andre begrensninger på fast eiendom, og baserer seg på registreringer som er gjort i forbindelse med økonomisk kartverk

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0

Tilbaketrukket

4.0