Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_AF035337_79B3_4d3c_A108_224C39144D88;Servitutter-4.0;standarden omfatter servitutter i form av råderettsbegrensninger og andre begrensninger på fast eiendom, og baserer seg på registreringer som er gjort i forbindelse med økonomisk kartverk;pakke;4.0;Tilbaketrukket;«applicationSchema» Servitutter-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.0 EAPK_D5FA2018_77D7_4fb2_BC65_D2235D619BDA;Servitutter-4.1;;pakke;4.1;Utkast;Servitutter-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter\Servitutter-4.1 EAID_428E251D_49E6_41b1_8505_0895B5C04D0D;Servitutter - avhengigheter;;diagram;;;Servitutter;SOSI Generell objektkatalog\Servitutter