Små vannverk

Mattilsynet Gyldig 20210701

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettene omfatter offentlige eller private vannverk som forsyner under 50 personer. Dataeier: Mattilsynet Datasettet laget til formål for NGF-prosjektet Norsk versjon

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/SmaVannverk/20210701

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C89B3990_2A8D_488a_BD00_8BBEFF5314F8