Bygningsavgrensning

Geovekst Erstattet 4.6

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningsavgrensning