Naturtyper_Utvalgte-2.0

Miljødirektoratet Foreslått 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Utvagte naturtyper i henhold til DN-håndbok 13 og Naturtyper - Miljødirektoratets instruks

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Naturtyper_Utvalgte-2.0