Rødlistearter og Svartelistearter

Artsdatabanken Erstattet 20170301

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen omfatter rødlistearter og svartelistearter i Norge, fastland og kyst innenfor grunnlinja.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Rodlistearter-Svartelistearter/20170301

Viser treff 1 - 5 av 5

ArtsforekomstGrense objekttype

avgrensning av en artslokalitet


SvartelisteArtsforekomst objekttype

Artsforekomst av en svartelisteart.


Artsforekomst objekttype

Abstrakt objekttype med egenskaper som arves av objekttypene RødlisteArtsforekomst eller SvartelisteArtsforekomst.


RødlisteArtsforekomst objekttype

Artsforekomst av en rødlisteart.


GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.