ENC Datakvalitet

Kartverket Gyldig 20240301

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for Datakvalitet på dybdedata i navigasjonsproduktene. Datasettet viser hvilken datakvalitet dybdene i norske navigasjonsprodukter har.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/EncDatavalitet/20240301

Viser treff 1 - 2 av 2

Catzoc kodeliste

kode som angir kvaliteten på dybdeinformasjonen.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based